Trwa wczytywanie produktów

Ogólne zasady przyjmowania plików do drukuFormaty plików

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

  1. format 1:1,

  2. spady po 2 mm z każdej strony,

  3. rozdzielczość 350 dpi,

  4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,

  5. bez warstw – spłaszczone,

  6. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,

  7. projekt wyśrodkowany na stronie,

  8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)

  9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

  10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Paula nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

  1. format 1:1,

  2. spady po 2 mm z każdej strony,

  3. rozdzielczość 350 dpi,

  4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,

  5. projekt wyśrodkowany na stronie.

  6. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)

  7. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

  8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

  1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,

  2. spady po 2 mm z każdej strony,

  3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,

  4. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),

  5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,

  6. projekt wyśrodkowany na stronie,

  7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)

  8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

  9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

  1. prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,

  2. wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,

  3. fonty zamienione na krzywe,

  4. spady po 2 mm z każdej strony,

  5. wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),

  6. praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,

  7. projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,

  8. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,

  9. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),

  10. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,

  11. projekt wyśrodkowany na stronie,

  12. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).

  13. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

  14. wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Perfekt-Druk nie ponosi odpowiedzialności

  15. Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (Dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)


 

UWAGA!!!


Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.
Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatyczne konwertowane do formatu PDF z zamianą kolorystyki na CMYK . Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.
Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Istnieje także możliwość sprawdzenia poprawności dokonania korekty materiałów przesłanych przez Klienta. W takim przypadku należy wybrać opcję „PEŁNEGO SPRAWDZENIA SKŁADU“ przy składaniu zamówienia. Klient w takiej sytuacji otrzymuje plik do akceptacji na swoje konto w systemie Online

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop, oraz pliki błędnie wygenerowane przez programy Adobe Photoshop i Corel Draw przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF

PDF-y – PrePress:

  1. acrobat 4 wersja 1.3,

  2. zdjęcia 350dpi,

  3. wektory 2400 dpi,

  4. spady po 2 mm + linie cięcia,

  5. katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek),

  6. całość CMYK,

  7. dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),

  8. ulotki składane, przygotowane wg wzorów dostępnych na naszej stronie,

  9. projekt wyśrodkowany na stronie.

  10. czcionki zamienione na krzywe

Drukarnia Paula NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „
Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ na profil referencyjny Drukarni . Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię .

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.Drukarnia Paula

ul. Św. Rocha 118

42-202 Częstochowa


Pracujemy od Pn.-Pt.: 8:00 - 16:00

Polub nas